Motorkettingzaag

De training motorkettingzaag is bedoeld om meer kennis over het gebruik van deze machine te verkrijgen. Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Arbowetgeving;
  • Kennis en onderhoud motorkettingzaag;
  • Voorlichting over PBM’s;
  • Bedrijfsklaar maken van de machine;
  • Ergonomisch werken;
  • Afkorten en uitdunnen van hout tot maximaal 15 cm doorsnede.

De duur van de training varieert van twee tot vijf dagen. De examinering vindt plaats in samenwerking met een externe examinator.

Veilig werken met de motorkettingzaag bij trainingscentrum 't Stalhûs
Boomkappen - werken met de motorkettingzaag bij 't Stalhûs
Kettingzaag en boomverzorging - 't Stalhûs