Grondverzet

Deze training is gebaseerd op het werken met de mini- en midikraan. Tijdens deze grondverzet cursus komt zowel het theoretische gedeelte als werken in de praktijk aan bod. De training bestaat in het kort uit:

  • Theorie over arbowetgeving;
  • Kennis (veiligheid, werking van machine) en onderhoud van mini- en midikraan;
  • Werken met mini- en midikraan (o.a. het op- en afrijden op aanhangwagen, wisselen van verschillende bakken, werken met laserapparatuur en het graven, uitvlakken etc.)

De duur van de training is verschillend per persoon of per groep. De training wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid, waarin de deelnemer aan de training kan aantonen dat hij de theoretische aspecten rond het werken met een graafmachine beheerst. Tevens moet de deelnemer laten zien dat hij goed, vertrouwd en veilig met de machine kan werken en de praktijkopdracht naar behoren kan uitvoeren. Dit zal worden getoetst en beoordeeld, waarna bij goed gevolg een certificaat wordt uitgereikt.

Grondverzet training volgen bij 't Stalhûs? Leer veilig werken met mini- en midikraan
Kraantraining bij 't Stalhûs - werken met mini en midikraan